Bouwzaken

Nog voordat de eerste steen is gelegd, heeft elk vastgoedproject te maken met heel veel regels en wetten.

Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard en deels privaatrechtelijk waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Ons kantoor kan u van dienst zijn bij het sluiten van overeenkomsten of het oplossen van geschillen.