Huurzaken

Vrijwel iedereen heeft te maken met het huurrecht. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de huur of verhuur van een woning, kamer of bedrijfsruimte (onroerende zaken), maar ook over een auto of aanhanger (roerende zaak).

(Ver)huur is een overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (zie artikel 7:201 BW).

Voor vragen of informatie over huuropzeggingen, ontbinding van een huurovereenkomst, een failliete huurder, indeplaatsstelling en alle overige huurgerelateerde kwesties, kunt u bij ons kantoor terecht.