Derdenwerking

Derdenwerking ziet op een recht of verplichting dat ook tegenover derden werkt.

De derde is daarentegen geen partij in de relatie waaruit het recht of de plicht voortvloeit, bijvoorbeeld het retentierecht of een bepaling in algemene voorwaarden die u raakt, zoals een verpandingsverbod.

Voor een antwoord op vragen over derdenwerking, kunt u terecht bij ons kantoor.