Beperkte- en zakelijke genots- en zekerheidsrechten

Beperkte en zakelijke genots- en zekerheidsrechten gaan over rechten die slechts kunnen bestaan op voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (zaken).

Dit zijn zaken, zoals:

  • erfpacht
  • opstal
  • erfdienstbaarheden
  • burenrecht
  • appartementsrechten
  • zekerheidsrechten

Wij zijn gespecialiseerd in alles wat met deze rechten te maken heeft en adviseren en procederen in dit kader veelvuldig.