Klachten

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en/of een klacht heeft, dan zullen wij in overleg met u treden om dit op te lossen.

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten kent een interne klachtenregeling, die voldoet aan artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur (Voda): http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-630-klachtregistratie.
Hebt u een klacht dan kunt u zich wenden tot Sylvia Broeseliske of Joachim van Vlijmen per e-mail, post of fax.

Mochten wij onverhoopt niet met u tot een oplossing komen dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten te Den Haag. Uw klacht kan dan worden behandeld voor de Raad van Discipline. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.raadvandiscipline.nl.

Ten slotte verwijzen wij u ook naar de Gedragsregels 1992 waaraan alle Nederlandse advocaten gebonden zijn: http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-advocatuur