Over ons

Het in stand houden van commerciële relaties heeft onze voorkeur boven het laten escaleren van (potentiële) geschillen. Dit vraagt wel om een specifieke aanpak.

Naast kennis en ervaring komen daar ook onderhandelingstechniek en inzicht in de achtergrond van problemen bij kijken. Om onze cliënten maximaal te kunnen bijstaan investeren wij graag extra tijd in het daadwerkelijk leren kennen van het bedrijf door een persoonlijk benadering.

Wij zijn advocaat en ondernemende gesprekspartner van met name de MKB+ ondernemer; verbindend en slagvaardig. Wij zorgen ervoor de bedrijfsvoering van onze relaties goed te kennen, om zo juridisch relevante ontwikkelingen in de branche tijdig te signaleren. Wij geloven dat wij onze relaties op die manier persoonlijk, breed en optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en groei in een steeds veranderende markt. Onze adviezen zijn daarom goed leesbaar en bij voorkeur bondig.

Voorkomen is beter dan genezen is dan ook ons devies. Is een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk, dan kan de cliënt rekenen op onze jarenlange ervaring met procederen. Wij staan de cliënt bij in kort geding, bodemprocedure en hoger beroep.

mr. M. (Mark) van Benthem

Arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht.

Mark is advocaat.
Zijn specialismen: arbeidsrecht, huurrecht en ondernemingsrecht.

Zijn handelsmerken: betrokken, eerlijk en snel.

Mark: “Als advocaat zoek ik naar het (achterliggende) belang van mijn cliënten. Ik achterhaal waar het mijn cliënten écht om gaat. Vervolgens denk ik in creatieve oplossingen, niet alleen op juridisch vlak. In en buiten een procedure treft u met mij een snel handelende, no-nonsense bondgenoot die strijdt voor uw belangen.”  

 

Achtergrond

 • Masteropleiding Nederlands Recht (focus arbeidsrecht);
 • Lid Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (JVAA).

mr. S.H. (Sylvia) Broeseliske

Vastgoedrecht, insolventierecht, doorstarts.

Sylvia Broeseliske heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Insolventierecht
– Bouwrecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Sylvia is advocaat en faillissementscurator. Behalve genoemde registraties houd zij zich (ook) veel bezig met: vastgoedrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht en doorstarts. Haar handelsmerken: pragmatisch, voortvarend en recht door zee.

Sylvia: “Afspraken maken en deze duidelijk op papier zetten is vaak de beste manier om juridische geschillen te voorkomen. Ontstaat er toch een geschil, dan kies ik voor een ‘down-to-earth’ aanpak. Een pragmatische oplossing. Procederen is namelijk niet altijd de beste weg aangezien partijen in de toekomst wellicht nog zaken met elkaar willen doen. Bovendien kost procederen tijd, geld en energie. En betekent gelijk hebben in de praktijk niet automatisch gelijk krijgen bij de rechter”.

Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Financiële economie voor curatoren (INSOLAD), Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad;
 • Lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen;
 • De rechtbank stelt Broeseliske aan als curator in faillissementen.

mr. J.I. (Joachim ) van Vlijmen

Ondernemingsrecht, insolventierecht en (ondernemings) procesrecht.

Joachim is advocaat, mediator en Data Protection Officer (DPO). Zijn specialismen: Privacyrecht, Cyber security, ondernemings(proces)recht en insolventierecht. Zijn handelsmerken: strategisch gesprekspartner van ondernemers, verbindend en betrokken.

Joachim: “Als advocaat en mediator zoek ik naar verdieping in de relatie met mijn cliënten. Zo ontstaat zicht op het werkelijk belang van mijn cliënt, waarin wij samen de oplossing voor een zaak vinden. Als advocaat zoek ik pragmatische en creatieve oplossingen, zodat de ondernemer kan blijven focussen op zijn core business: ondernemen.”

Achtergrond

 • Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden;
 • Kennis van kredietverlening, private equity (o.a. pand, hypotheek, borgstelling, achterstelling en bankgaranties);
 • Mediator en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam;

mr. S. (Samir) el Hadouchi

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Samir is advocaat en faillissementscurator. Zijn specialismen: Insolventierecht, ondernemingsrecht, huurrecht, beslag- en executierecht, incasso. Zijn handelsmerken: pragmatisch, betrokken en streetwise.

Samir: “Ieder geschil of probleem behoeft een andere aanpak. De ene keer kan worden volstaan met een kort advies of een enkele brief aan de wederpartij, de andere keer dient er stevig te worden geprocedeerd. In voorkomende gevallen kan in mij als advocaat een echte bondgenoot worden gevonden; een strateeg die u met raad en daad bijstaat en niet uitsluitend naar strikt juridische oplossingen kijkt.”

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt El Hadouchi aan als curator in faillissementen.

mr. R.P.R. (Robert) Nolten

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Robert is advocaat en faillissementscurator. Zijn specialismen: Insolventierecht, ondernemingsrecht, huurrecht, beslag- en executierecht, horecabestuursrecht en incasso. Zijn handelsmerken: snelheid, vertrouwen, voortvarendheid en een grote bron van uiteenlopende juridische kennis.

Robert: “Voorkomen is beter dan genezen, maar vaak is het – bij inschakeling van een advocaat –al te laat. Op dat moment dient een strategie te worden uitgedacht waarbij uw belangen voorop staan en tevens apart aandacht wordt besteed aan de kosten en de baten. Waar gaat het u echt om? Samen met de klant wordt een plan van aanpak gemaakt. Kan het geschil nog minnelijk én naar uw tevredenheid worden opgelost? Dan heeft dit veelal de voorkeur. Is dit echter niet meer mogelijk en is procederen onvermijdelijk, dan kunt u rekenen op een flinke dosis strijdlust en een onvermoeibare en onverzettelijke advocaat.”

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt Nolten aan als curator in faillissementen.