Over ons

Het in stand houden van commerciële relaties heeft onze voorkeur boven het laten escaleren van (potentiële) geschillen. Dit vraagt wel om een specifieke aanpak.

Naast kennis en ervaring komen daar ook onderhandelingstechniek en inzicht in de achtergrond van problemen bij kijken. Om onze cliënten maximaal te kunnen bijstaan investeren wij graag extra tijd in het daadwerkelijk leren kennen van het bedrijf door een persoonlijk benadering.

Wij zijn advocaat en ondernemende gesprekspartner van met name de MKB+ ondernemer; verbindend en slagvaardig. Wij zorgen ervoor de bedrijfsvoering van onze relaties goed te kennen, om zo juridisch relevante ontwikkelingen in de branche tijdig te signaleren. Wij geloven dat wij onze relaties op die manier persoonlijk, breed en optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en groei in een steeds veranderende markt. Onze adviezen zijn daarom goed leesbaar en bij voorkeur bondig.

Voorkomen is beter dan genezen is dan ook ons devies. Is een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk, dan kan de cliënt rekenen op onze jarenlange ervaring met procederen. Wij staan de cliënt bij in kort geding, bodemprocedure en hoger beroep.

Sylvia Broeseliske

Vastgoedrecht, insolventierecht, doorstarts.

Afspraken maken en deze duidelijk op papier zetten is vaak de beste manier om juridische geschillen te voorkomen. Ontstaat er toch een geschil, dan kies ik voor een ‘down-to-earth’ aanpak. Een pragmatische oplossing. Procederen is namelijk niet altijd de beste weg aangezien partijen in de toekomst wellicht nog zaken met elkaar willen doen. Bovendien kost procederen tijd, geld en energie. En betekent gelijk hebben in de praktijk niet automatisch gelijk krijgen bij de rechter.

Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Financiële economie voor curatoren (INSOLAD), Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad;
 • Lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen;
 • De rechtbank stelt Broeseliske aan als curator in faillissementen.

Joachim van Vlijmen

Ondernemingsrecht, insolventierecht en (ondernemings) procesrecht.

Als advocaat, mediator en ondernemer zoek ik naar verdieping in de relatie met mijn cliënten. Zo ontstaat zicht op het werkelijk belang van mijn cliënt, waarin wij samen de oplossing voor een zaak vinden. Als advocaat zoek ik pragmatische en creatieve oplossingen, zodat de ondernemer kan blijven focussen op zijn core business: ondernemen.

Achtergrond

 • Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden;
 • Kennis van kredietverlening, private equity (o.a. pand, hypotheek, borgstelling, achterstelling en bankgaranties);
 • Mediator en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam;
 • Curator.

Anna Brouwers-Wozniak

Arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, procesrecht

Betrokkenheid bij en samenwerking met de cliënt brengt het beste resultaat tot stand. Ik sta werkgevers, werknemers en ondernemingsraden bij in alle voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties en medezeggenschapstrajecten. De laatste jaren houd ik mij bezig met veranderprocessen zoals overnames en reorganisaties binnen de branches grootmetaal, transport, woningbouw, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang. Mijn meest spraakmakende medezeggenschapstraject was die van de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Het arbeidsrecht is een bruisende praktijk!

 Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht;
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland;
 • Specialist medezeggenschapsrecht.

Samir el Hadouchi

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Ieder geschil of probleem behoeft een andere aanpak. De ene keer kan worden volstaan met een kort advies of een enkele brief aan de wederpartij, de andere keer dient er stevig te worden geprocedeerd. In voorkomende gevallen vindt u in Samir een echte bondgenoot; een strateeg die u met raad en daad bijstaat en niet uitsluitend naar strikt juridische oplossingen kijkt. Samir is pragmatisch, creatief en streetwise.

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt El Hadouchi aan als curator in faillissementen.

Robert Nolten

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Voorkomen is beter dan genezen, maar vaak is het – bij inschakeling van een advocaat –al te laat. Op dat moment dient een strategie te worden uitgedacht waarbij uw belangen voorop staan en tevens apart aandacht wordt besteed aan de kosten en de baten. Waar gaat het u echt om? Samen met de klant wordt een plan van aanpak gemaakt. Kan het geschil nog minnelijk én naar uw tevredenheid worden opgelost? Dan heeft dit veelal de voorkeur. Is dit echter niet meer mogelijk en is procederen onvermijdelijk, dan kunt u rekenen op een flinke dosis strijdlust en een onvermoeibare en onverzettelijke advocaat.

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt Nolten aan als curator in faillissementen.