Ontslag van bestuurders en commissarissen

Ontslag van bestuurders en/of commissarissen is een vak apart, omdat er met zowel arbeidsrechtelijke als vennootschapsrechtelijke regels rekening dient te worden gehouden.

Onze advocaten staan zowel bestuurders en commissarissen bij als de vennootschap c.q. haar aandeelhouders in ontslagzaken.