Geschillen met de bank

Hieronder verstaan wij geschillen, zoals kredietopzeggingen en executie/uitwinning van zekerheden.

Anno 2016 hebben banken een andere – risicomijdende – instelling gekregen, waardoor verstrekte (hypothecaire) leningen en kredieten vaak snel (soms snel hals over kop) worden opgezegd en worden opgeëist, zodra de klant te kampen krijgt met financiële tegenslag.

Soms heeft dit zelfs een (aanzegging) tot executie van in zekerheid gegeven goederen, zoals een woning, bedrijfspand of debiteurenportefeuille, tot gevolg. Indien u een dergelijk geschil heeft met de bank of andere zekerheidsgerechtigden, dan is advies en begeleiding een must om de schade zoveel mogelijk te beperken, dan wel de ingezette acties in zijn geheel een halt toe te roepen.