Gerechtelijke incasso van geldvorderingen / beslag- en executierecht

Voor de incasso van onbetaalde geldvorderingen bent u bij ons in goede handen.

Wij kunnen snel een goede incassostrategie uiteenzetten en zullen onszelf tot het uiterste inspannen om uw geldvordering te incasseren, eventueel door het leggen van beslag, het voeren van een procedure (dit kan een incasso kort geding zijn) of het aanvragen van een faillissement.

Onze advocaten zijn dan ook gespecialiseerd in het beslag- en executierecht, waardoor vorderingen zo nodig door beslag en een daarop volgende executie zullen worden geïncasseerd. Uiteraard staan wij niet alleen schuldeisers bij.

Ook de debiteur zelf – die niet bij machte is te betalen of die de vordering juist betwist – kunnen wij bijstaan met het treffen van betalingsregelingen, dan wel het voeren van verweer.