Contractenrecht

Een goed en helder geschreven contract kan veel problemen, onduidelijkheden en geschillen voorkomen (opstellen, beoordelen, onderhandelen, procederen).

Voor contractspartijen is het van evident belang dat wat op papier staat ook ondubbelzinnig reflecteert wat tussen partijen is afgesproken.

Hier gaat het helaas vaak mis. Wij kunnen waterdichte contracten voor u opstellen, dan wel de aan u aangeboden contracten beoordelen of hieromtrent onderhandelen. Uiteraard procederen wij ook over contracten en de uitleg van specifieke contractsbepalingen.