Bestuurdersaansprakelijkheid

Ook buiten faillissementssituaties bestaat er het risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit kan gaan om aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover zijn (voormalige) vennootschap (de zogenaamde interne bestuurdersaansprakelijkheid), maar ook om aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover derden, zoals schuldeisers (de zogenaamde externe bestuurdersaansprakelijkheid. Wij staan zowel bestuurders die worden aangesproken bij, als de vennootschap of andere rechtspersoon die een bestuurder wenst aan te spreken.

Wij zijn de mening toegedaan dat een ondernemer altijd verantwoorde risico’s moet kunnen nemen en dat de drempel van privéaansprakelijkheid daarom hoog ligt. De Hoge Raad is voornoemde mening ook toegedaan. Elk geval is echter anders en alle omstandigheden dienen telkens in de juiste context te worden geplaatst. Wij kunnen dit als geen ander.