Overhevelen activiteiten vennootschap

Bij een conflict tussen drie aandeelhouders van een IT-bedrijf trachten twee aandeelhouders activiteiten van de onderneming feitelijk over te hevelen naar een andere vennootschap.

De derde aandeelhouder staat machteloos. Onderhandelingen om tot een oplossing te komen leiden tot niets. Een verzoek aan de Ondernemingskamer om een enquête te gelasten naar het beleid en de gang van zaken in de onderneming, leidt uiteindelijk tot een bevredigend resultaat voor de minderheidsaandeelhouder.