Aandeelhoudersgeschillen en geschillenregeling

Een verstoorde relatie tussen aandeelhouders kan veel schade toebrengen aan de onderneming, vooral indien de verhoudingen zodanig zijn dat juridisch geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen door het ontbreken van een meerderheid van de stemmen.

Ongeacht de aard van het geschil en het type aandeelhouder (meerderheidsaandeelhouder, minderheidsaandeelhouder, of aandeelhouders in een 50/50-verhouding) kunnen wij naar een juiste oplossing zoeken. Wellicht kan het geschil nog in der minne worden opgelost, al dan niet door een vrijwillige verkoop van aandelen na een intensieve onderhandeling, dan wel het opstellen van een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst.

Indien dit niet mogelijk blijkt, behoort een uitstotingsprocedure of een gedwongen overnameprocedure (geschillenregeling) wellicht tot de mogelijkheden.