Pre pack

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen (WCO I) aangenomen. Dit wetsvoorstel introduceert een wettelijke basis voor het zogenaamde pre pack faillissement wat het doorstarten na een faillissement makkelijker maakt. In een pre pack wordt in de stille fase voor de faillietverklaring van de onderneming door de rechtbank een ‘beoogd curator’ aangesteld die in beginsel twee weken kan onderzoeken of een doorstart kans van slagen heeft. Daarmee worden eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs vergroot. Om misbruik van de regeling, snel van overtollig personeel af te komen, tegen te gaan , is de beoogd curator verplicht de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te betrekken bij de voorbereiding van het dreigende faillissement en de doorstart, op voorwaarde van geheimhouding. De mogelijkheid van een dergelijke "stille fase" waarin een faillissement zo goed mogelijk wordt voorbereid werd al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast (Estro, Heiploeg).

In a pre-pack, a ‘prospective administrator is appointed by the court during the moratorium before the company declares bankruptcy, and in principle they can determine in two weeks if a relaunch has a chance of success.

The possible chances of a sale of the profitable parts of the company for as high a price as possible are increased thereby. To counteract abuse of the rules in order to get rid of redundant staff, the prospective administrator is required to involve the works council or the staff representative body in the preparations for the impending bankruptcy and the relaunch, on condition of secrecy.

The possibility of such a “moratorium” during which preparations are made as well as possible for a bankruptcy has already been adopted by 8 out of the 11 district courts (Estro, Heiploeg).