Noodlijdende bedrijven

Het begeleiden van ondernemingen in zwaar weer is een vak apart waarbij altijd tien stappen vooruit moet worden gedacht. Allereerst dient altijd te worden onderzocht of de onderneming in de huidige vorm nog levensvatbaar is en deze levensvatbaarheid wellicht kan worden vergroot c.q. kan worden veiliggesteld.

Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van een reorganisatie, het doorvoeren van een herstructurering (waarbij verlieslatende delen van een onderneming worden afgesplitst en worden geliquideerd), dan wel het aanvragen van surseance/uitstel van betaling. Mocht het tij toch niet kunnen worden gekeerd, dan bestaan er over het algemeen voldoende mogelijkheden om de onderneming – bijvoorbeeld via een faillissement – deels of in het geheel door te starten.

Hierbij is veel mogelijk, maar er zijn veel valkuilen. In bijzondere gevallen kan het een en ander zelfs al voorafgaande aan het faillissement tot in de puntjes worden voorbereid (de zogenaamde Pre-pack/stille bewindvoering). Het doorstarten van een onderneming vergt veel voorbereiding, omdat met ontzettend veel punten rekening moet worden gehouden en uiteindelijk stevig dient te worden onderhandeld met de curator of bewindvoerder. Veelal wordt een uitgebreid doorstart- en actieplan door ons opgesteld. 

Wij zijn absolute specialisten in het voorbereiden en begeleiden van noodlijdende ondernemingen bij het maken van een doorstart. Het belangrijkste hierbij is dat wij het traject samen met u – als bondgenoot – ingaan. Uw wensen staan altijd voorop. 

Kort samengevat:

  • Herstructurering en turboliquidaties;
  • Surseance van betaling en eigen aangifte tot faillietverklaring;
  • Voorbereiding en begeleiding van een doorstart (evt. Pre-pack/Stille bewindvoering);
  • Onderhandelingen met de bewindvoerder/curator.