De (toekomstige) failliet zelf

Wanneer het faillissement van uw onderneming (of uw privé faillissement) wordt aangevraagd door een schuldeiser, breekt veelal een periode van stress aan. Hier zijn wij ons van bewust. Het is echter zaak het hoofd koel te houden en realistisch te blijven.

Bij faillissementsaanvragen is professionele bijstand van een insolventiespecialist onontbeerlijk. Maar al te vaak zien wij dat bedrijven over de kop gaan doordat bestuurders – die niet goed voorbereid zijn - denken de faillissementsaanvraag wel even van tafel te kunnen vegen. Een faillissement is echter snel uitgesproken, omdat de aanvragende schuldeiser in beginsel slechts aannemelijk hoeft te maken dat de schuldenaar nog één andere schuldeiser heeft en dat de schuldenaar is opgehouden met betalen. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan succesvol verweer worden gevoerd. Wij weten hier alles vanaf. Strategisch handelen is in dit kader een must.

Mocht een faillissement tóch onvermijdelijk zijn, dan hoeft dit zeker niet altijd het einde te betekenen. Soms leidt een faillissement juist tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen. Er zijn namelijk genoeg mogelijkheden om uit een faillissement te geraken, zoals het aantekenen van verzet (in geval u in eerste instantie geen verweer heeft kunnen voeren en niet op de zitting aanwezig bent geweest), het instellen van hoger beroep (in geval het faillissement is uitgesproken terwijl u wel op de zitting bent geweest), het aanbieden van een crediteurenakkoord, het doen van een verzoek tot omzetting van het faillissement naar de WSNP (in geval van natuurlijke personen) of het maken van een doorstart. Welke route u ook kiest, wij kunnen u met raad en daad begeleiden.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook bijstaan in geval u nadenkt over het aanvragen van uw eigen faillissement, dan wel hiertoe reeds een besluit hebt genomen. 

Kort samengevat:

  • Bijstand bij het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag;
  • Eigen aangifte tot faillietverklaring;
  • Verzet en hoger beroep tegen de faillietverklaring;
  • Het aanbieden van een faillissementsakkoord of verzoek tot omzetting WSNP.