Statutair bestuurder

Voor de statutair bestuurder van een rechtspersoon gelden andere regels dan voor “gewone” werknemers.

Krijgt u een aanbod om statutair bestuurder te worden of dreigt u juist te worden ontslagen? Rechtsbijstand is essentieel.

Bijvoorbeeld voor een passende arbeidsovereenkomst met daarin een golden parachute, dan wel een met waarborgen omkleden ontslagprocedure met arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten.