Reorganisaties

Bij de reorganisatie van een groot productiebedrijf blijken gedwongen ontslagen veelal onontkoombaar.

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten begeleidt de adviesaanvraag aan de OR, onderhandelt met de vakbonden over een sociaal plan en voert de ontslagprocedures.

De ontslagvergunningen worden snel afgegeven en het boventallige personeel vloeit af.