Ontslag op staande voet

Wordt u geconfronteerd met gedrag van een werknemer dat ontslag op staande voet lijkt te rechtvaardigen of wordt u op staande voet ontslagen, dan is (voorafgaande) rechtsbijstand essentieel.

Er is dan ook altijd haast bij, want een ontslag op staande voet moet “onverwijld” worden gegeven. Draalt u te lang, dan kan een ontslag op staande voet al snel niet meer (rechtsgeldig) gegeven worden. Wel krijgt u korte tijd voor onderzoek en het inwinnen van juridisch advies.

Bedenk dat een werknemer eigenlijk altijd een procedure zal moeten beginnen om het ontslag op staande voet van tafel te krijgen. Doet hij dat niet, dan krijgt hij namelijk geen WW-uitkering.

Zelfs bij ogenschijnlijk eenvoudige situaties, zoals (het vermoeden van) diefstal, kunt u bedrogen uitkomen als de rechter oordeelt dat de kwestie geen ontslag op staande voet rechtvaardigde. In 2012 overwoog de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) dat bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden “mede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer moeten worden betrokken”.

Kortom, geef een ontslag op staande voet altijd alleen als u zich vooraf hebt laten adviseren. Er komt namelijk veel bij kijken en het zou zonde zijn indien het gegeven ontslag door het niet in acht nemen van bepaalde regels en formaliteiten moet worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien.

Bent u als werknemer op staande voet ontslagen: ook dan is het belangrijk om direct rechtsbijstand te zoeken, omdat uw WW-uitkering op het spel staat. In veel gevallen kan een ontslag op staande voet worden vernietigd en bent u dus nog gewoon in dienst en  hebt u dus recht op doorbetaling van loon. Zelfs een terecht gegeven ontslag op staande voet, kan vaak door onderhandelingen worden omgezet in een beëindiging met wederzijds goedvinden, waarbij uw WW-uitkering in ieder geval wordt veilig gesteld.