Arbeidsovereenkomsten

Een duurzame relatie begint met een goede overeenkomst.

Dat geldt ook voor arbeidsrelaties. Arbeidsovereenkomsten, basic of juist uitvoerig, met deugdelijke non-concurrentiebedingen, geheimhoudingsbedingen, studiekostenregelingen, bonus- en/of winstdelingsregelingen. Ook autoreglementen en personeelshandboeken kunnen, als uw onderneming groeit, belangrijk worden.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kent voor non-concurrentiebedingen veel strengere regels. Zo is een non-concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd in principe niet toegestaan. Laat u door ons adviseren.