Update Coronavirus

Wij willen u graag informeren welke maatregelen Broeseliske Van Vlijmen (hierna BVV) heeft genomen in verband met het Coronavirus.

Wij nemen de richtlijnen en adviezen van het RIVM serieus en volgen deze op. Gelet op de recente ontwikkelingen rond het corona-virus zullen ook onze medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. BVV heeft de technologische capaciteit om op afstand te werken, dus ook buiten onze kantoorvestiging.

Fysieke afspraken zullen wij zoveel als mogelijk tot een minimum beperken. Wij willen hiermee de gezondheid van onze medewerkers, hun familieleden en van alle mensen waar wij contact mee hebben zo veel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het corona-virus.

Hebt u al een afspraak met één van onze advocaten staan? Dan zullen wij contact opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen of om een fysieke afspraak bijvoorbeeld om te zetten in een telefonisch bespreking.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om de kwaliteit en tijdigheid van onze dienstverlening te handhaven, zoals u van BVV gewend bent, maar vragen uw begrip indien stukken niet zo snel worden aangeleverd als u van BVV gewend bent.

Zittingen

Vanaf dinsdag 17 maart a.s. zijn alle rechtbanken, gerechtshoven en andere gerechtelijke instanties in ieder geval tot en met 6 april a.s. gesloten. Alleen urgente zaken gaan door, zoals blijkt uit het bericht op Rechtspraak.nl [link naar deze site:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.aspx