Update Coronavirus

Wij willen u graag informeren welke maatregelen Broeseliske Van Vlijmen (hierna BVV) heeft genomen in verband met het Coronavirus.

Wij nemen de richtlijnen en adviezen van het RIVM serieus en volgen deze op. Gelet op de recente ontwikkelingen rond het corona-virus zullen ook onze medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. BVV heeft de technologische capaciteit om op afstand te werken, dus ook buiten onze kantoorvestiging.

Fysieke afspraken zullen wij zoveel als mogelijk tot een minimum beperken. Wij willen hiermee de gezondheid van onze medewerkers, hun familieleden en van alle mensen waar wij contact mee hebben zo veel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het corona-virus.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om de kwaliteit en tijdigheid van onze dienstverlening te handhaven, zoals u van BVV gewend bent, maar vragen uw begrip indien stukken niet zo snel worden aangeleverd als u van BVV gewend bent.

Zittingen
Ook de Rechtspraak past zijn manier van werken aan door het coronavirus. De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. Vanaf 11 mei zijn ook rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.

Er is een algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken en gerechtshoven momenteel omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus.
Voor een aantal rechtsgebieden zijn er tijdelijke regelingen vastgesteld. Daarnaast is er voor enkele rechtsgebieden extra informatie beschikbaar.