Hoe overleeft uw organisatie COVID-19?

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus COVID-19 verstrekkende gevolgen heeft voor bedrijven en organisaties wereldwijd.

Het zijn van werkgever in tijden van Corona is niet eenvoudig. Met de woorden van premier Rutte in het achterhoofd (“Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar”) is het raadzaam om na te gaan wat uw plichten, maar vooral ook wat uw réchten zijn als werkgever. Er zijn voor u als ondernemer tal van arbeidsrechtelijke mogelijkheden om de gevolgen van het Coronavirus – in goed overleg met uw werknemers of desnoods eenzijdig – zo veel mogelijk kunt beperken.

WERKNEMERS:
Wat te denken van bijvoorbeeld:

1) het later betalen van vakantiegeld of het laten opnemen van vakantiedagen door werknemers (mag dit eenzijdig, kan de werknemer gedwongen worden om een in uw ogen redelijk voorstel te accepteren),
2)  het aanvragen van de NOW-steun (maar wat zijn hiervan de financiële consequenties, zeker als u niet van plan bent om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te gaan verlengen),
3) het doorvoeren van een reorganisatie (kan dat, wat zijn de regels daarvoor en wat zijn de consequenties van een ontslag om bedrijfseconomische redenen voor de NOW-steun),
4) het wijzigen van arbeidsvoorwaarden (wat zijn daarvoor de regels, kan dat eenzijdig) en
5) het verplichten van werknemers om op kantoor te werken (maar welke verplichtingen heeft u dan om de veiligheid te garanderen), of thuis te werken (maar welke verplichtingen bestaan er dan Arbo-technisch gezien).

Kortom: er zijn voldoende mogelijkheden, maar al deze mogelijkheden zijn gekoppeld aan een wirwar van regels. U heeft in deze tijden waarschijnlijk veel urgentere zaken aan uw hoofd. Omdat bijna iedere advocaat van ons kantoor ook optreedt als faillissementscurator, weten wij uitstekend hoe het is om aan de ‘andere kant’ te staan en weten wij uit ervaring vooral ook waar het mis kan gaan. Wij leggen de vinger doorgaans direct op de zere plek. Ook beschikken wij over een stevige arbeidsrechtpraktijk.

Zo  kunnen slagvaardig opereren en afwegingen maken. Na een korte analyse kunnen wij onze klanten een goed overzicht geven van wat wel en niet mogelijk is.

HUUR BEDRIJFSPAND

Op dit moment kunnen veel ondernemers de huur van hun bedrijfspand niet meer betalen.
Stop nooit zomaar met het betalen van de huur. Dat is nooit goed voor de relatie met de verhuurder. U moet het namelijk hebben van de welwillendheid van de verhuurder. Blijf dus “on speaking terms”. U bent en blijft op grond van uw huurcontract verplicht om de huur te betalen. En de meest gebruikte contracten, het zogenaamde ROZ (Raad voor Onroerende Zaken)-model, verbiedt de huurder de huur op te schorten.

Als u niet betaalt, kan de verhuurder u niet laten ontruimen of het huurcontract ontbinden zonder eerst naar de rechter te gaan. Onder normale omstandigheden geldt dat drie maanden of meer huurachterstand een reden kan zijn voor ontbinding van het huurcontract.

Als u betalingsproblemen heeft of voorziet, kom dan in actie en wacht hier niet te lang mee. Probeer in gesprek te gaan met uw verhuurder om afspraken te maken. U kunt bijvoorbeeld voorstellen om de huur tijdelijk geheel of gedeeltelijk uit te stellen (op te schorten) en/of afspreken dat u nog zult overleggen over de mogelijkheid van een tijdelijke of definitieve huurkorting. Als u nu wel (een deel van) de huur kan betalen, doe dat dan. 

Als u er met uw verhuurder niet uitkomt, dan kunt u de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst aan te passen op grond van “onvoorziene omstandigheden”. Alhoewel in de rechtspraak een beroep op onvoorziene omstandigheden zelden wordt gehonoreerd, leidt de coronacrisis in onze samenleving tot ongekende gevolgen. Een beroep op onvoorziene omstandigheden zou daarom  nu best wel kans van slagen kunnen hebben. Hoe de rechter zal oordelen, is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld: de (te verwachten) duur van de coronacrisis en de mogelijke gevolgen hiervan voor partijen, de compensatiemaatregelen waar een beroep op kan worden gedaan en de (financiële) positie van partijen.

Wij adviseren u om alle gesprekken en voorstellen schriftelijk aan de verhuurder te bevestigen. U kunt dan in voorkomend geval aantonen dat u zich heeft ingespannen om tot een oplossing te komen.

THUISWERKEN: PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Inmiddels is bijna iedereen goed gewend aan thuiswerken. Het vanuit huis inloggen op de kantoor-/bedrijfsomgeving vergt natuurlijk wel een aantal maatregelen om te voorkomen dat uw bedrijf wordt gehackt.

Als verwerkingsverantwoordelijke moet u namelijk passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen. Laat u dat na dan kan dat tot aansprakelijkheid of boetes leiden en daar zit niemand op te wachten.
Uw IT-beheerder kan u begeleiden. De volgende onderwerpen zouden zonder meer aan bod moeten komen:

  • VPN-verbinding
  • Een vorm van 2FA (two factor authentication)
  • Automatisch installeren beveiligingspatches

 Zowel de Nationale Cyber Security Raad (NCSR) als de Autoriteit Persoonsgegevens hebben heldere tips gegeven over privacy en gegevensbescherming in tijden van corona:

https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer

Verder is het belangrijk uw medewerkers te waarschuwen voor (corona gerelateerde) phishingmails. Aan 90% van de geslaagde hacks gaat namelijk een phishingmail vooraf….

Dan nog een laatste tip. Vraag medewerkers voorzichtig te zijn met het plaatsen van selfies van het thuiswerken op social media. Het zal niet de eerste keer zijn dat een foto met daarop een monitor met gevoelige klantinformatie of een post-it sticker met daarop een wachtwoord op die manier de wereld overgaat en wordt gelekt.

Deze foto is ooit gepubliceerd als onderdeel van een interview. De zichtbaar trotse geïnterviewde had een post-it op zijn beeldscherm geplakt met daarop …. zijn wachtwoord.

 

CORONACRISIS EN FINANCIËLE GEVOLGEN/MAATREGELEN

De coronacrisis heeft grote economische gevolgen die voelbaar zullen zijn in vrijwel elke laag en branche van onze economie en samenleving. Voor veel ondernemers zal nu al of op korte termijn een grote noodzaak bestaan om te saneren, te herstructureren of een crediteurenakkoord aan te bieden om te kunnen overleven. Voor sommige ondernemingen zal het doek vallen en zal een faillissement onafwendbaar zijn.

In al die gevallen is een goede begeleiding goud waard. Bijvoorbeeld bij de afweging: steek ik er nu nog privé vermogen in of reserveer ik dat voor een doorstart?

Broeseliske van Vlijmen adviseert en begeleidt bedrijven bij het maken van een doorstart of het herstructureren, saneren dan wel liquideren van de onderneming. Daarnaast staan wij werkgevers, bestuurders, leveranciers en andere crediteuren en werknemers bij in diverse vragen over en geschillen van faillissementsrechtelijke maar ook van arbeidsrechtelijke aard.

Wij staan u graag – op de ons kenmerkende wijze – als bondgenoot bij en lichten u graag in over de mogelijkheden die u op het gebied van bovengenoemde rechtsgebieden heeft om deze crisis het hoofd te bieden.
Heeft u vragen of behoefte aan advies, neem dan gerust contact met ons op.

Veel wijsheid in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

Joachim van Vlijmen,   06-22 37 83 08 (jv@brvl.nl)
Sylvia Broeseliske,        06-51 67 83 45 (sb@brvl.nl)
Robert Nolten,                06-13 34 14 26 (rn@brvl.nl)
Samir el Hadouchi,        06-41 97 53 86 (sh@brvl.nl)
Mark van Benthem.        06-81 78 83 72 (mb@brvl.nl)