Coronavirus

Protocol Broeseliske Van Vlijmen Advocaten

Wij willen u graag informeren welke maatregelen Broeseliske Van Vlijmen (hierna BVV) heeft genomen in verband met het Coronavirus.
BVV houdt de berichtgeving scherp in de gaten en volgt het advies van het RIVM.

Wel hebben wij inmiddels de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

•        Wij schudden geen handen.
•        Medewerkers die symptomen hebben zoals koorts, niezen, hoesten, kortademigheid, druk op de borst, enz. zullen worden verzocht om thuis te blijven en contact te zoeken met de huisarts of GGD.
•        BVV heeft de technologische capaciteit om op afstand te werken, dus ook buiten onze kantoorvestiging.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om de kwaliteit en tijdigheid van onze dienstverlening te handhaven, zoals u van BVV gewend bent, maar vragen uw begrip indien bepaalde afspraken onverhoopt niet doorgaan of stukken niet zo snel worden aangeleverd als u van BVV gewend bent.

De directie.