Corona beleid

Als kantoor hanteren we een protocol om de “1,5 meter economie” en de regels van het RIVM goed na te leven

1. Wij houden 1,5 meter afstand. 2. Wij schudden geen handen. 3. Wij handelen zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af. 4. Bezoek mag alleen op afspraak. 5. Kom zo mogelijk alleen. 6. Spoel toilet door met afgesloten deksel. 7. Blijf thuis bij één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 8. Blijf thuis als iemand thuis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

Read more