Partijen tot elkaar brengen is een natuurlijke vorm van bruggen bouwen. Dit vergt inzicht en kennis.

Corona beleid

Als kantoor hanteren we een protocol om de “1,5 meter economie” en de regels van het RIVM goed na te leven

1. Wij houden 1,5 meter afstand. 2. Wij schudden geen handen. 3. Wij handelen zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af. 4. Bezoek mag alleen op afspraak. 5. Kom zo mogelijk alleen. 6. Spoel toilet door met afgesloten deksel. 7. Blijf thuis bij één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 8. Blijf thuis als iemand thuis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

Lees meer

Vastgoedrecht

Nog voordat de eerste steen gelegd is, heeft elk vastgoedproject te maken met heel veel regels en wetten.

Civiele zaken zoals het opstellen of beoordelen van huur-, koop- en aannemingsovereen- komsten, maar ook bestuursrechtelijke zaken zoals projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en milieu behoren tot dit specialisme. Zijn er geschillen over zakelijke rechten of in bouwzaken, dan zoeken wij een oplossing of voeren een procedure. De juridische complexiteit, de vaak vele belanghebbenden en de raakvlakken met andere rechtsgebieden, vragen om een juridisch specialist.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ergens een zaak van maken is zelden goed voor het zaken doen. Een objectief beeld vooraf en mogelijke scenario's helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wie een onderneming drijft, wil overnemen of verkopen komt onherroepelijk in aanraking met ondernemingsrechtelijke vragen. In dit specialisme begeleiden wij alle mogelijke soorten onderhandelingen. Ook stellen wij de daaruit voortvloeiende overeenkomsten op. Vanzelfsprekend kunt u ons ook alleen om een advies vragen. Zonodig procederen wij in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals die tussen aandeelhouders.

Lees meer

Arbeidsrecht

Hoe de onderneming met het personeel omgaat en hoe het personeel met de onderneming, zijn twee verschillende zaken. Toch hebben beiden elkaar nodig.

Zowel werkgevers als werknemers komen bijna dagelijks met arbeidsrecht in aanraking. Het feit dat de regelgeving de laatste jaren erg in beweging is, maakt het er niet eenvoudiger op. Wij loodsen u door het oerwoud van regels en rechtspraak heen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de meest uiteenlopende arbeidsgerelateerde geschillen.

Lees meer

Insolventierecht

Voor ons kent het faillissementsrecht (vaak ook wel het Insolventierecht genoemd) geen geheimen. Wij adviseren en procederen in alle facetten van dit rechtsgebied.

Enerzijds adviseren en begeleiden wij bedrijven bij het maken van een doorstart of het herstructureren, dan wel liquideren van de onderneming en anderzijds staan wij onder meer bestuurders, leveranciers, werknemers en overige crediteuren bij in diverse geschillen van faillissementsrechtelijke aard. 

Lees meer

Missie & Visie

Missie

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten zorgt voor heldere en creatieve oplossingen voor ondernemers. 
Complexe zaken terugbrengen tot de essentie.

Visie

Wij zijn advocaat en ondernemende gesprekspartner van met name de MKB+ ondernemer; verbindend en slagvaardig. Wij zorgen ervoor de bedrijfsvoering van onze relaties goed te kennen, om zo juridisch relevante ontwikkelingen in de branche tijdig te signaleren. Wij geloven dat wij onze relaties op die manier persoonlijk, breed en optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en groei in een steeds veranderende markt. 

Lees meer

mr. M. (Mark) van Benthem

Arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Mark van Benthem heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
Deze registratie verplicht Mark elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mark is advocaat en faillissementscurator. Zijn specialismen: arbeidsrechtondernemingsrecht en insolventierecht. Zijn handelsmerken: betrokken, eerlijk en snel.

Mark: “Als advocaat zoek ik naar het (achterliggende) belang van mijn cliënten. Ik achterhaal waar het mijn cliënten écht om gaat. Vervolgens denk ik in creatieve oplossingen, niet alleen op juridisch vlak. In en buiten een procedure treft u met mij een snel handelende, no-nonsense bondgenoot die strijdt voor uw belangen.”  

Achtergrond

 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht 2019-2020 (cum laude);
 • Masteropleiding Nederlands Recht (focus arbeidsrecht);
 • Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA).
 • Lid Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA);
 • De rechtbank stelt Van Benthem aan als curator in faillissementen.

Lees meer

mr. S.H. (Sylvia) Broeseliske

Vastgoedrecht, insolventierecht, doorstarts.

Sylvia Broeseliske heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Insolventierecht
– Vastgoedrecht
Deze registratie verplicht Sylvia elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Sylvia is advocaat en faillissementscurator. Behalve genoemde registraties houd zij zich (ook) veel bezig met: vastgoedrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht en doorstarts. Haar handelsmerken: pragmatisch, voortvarend en recht door zee.

Sylvia: “Afspraken maken en deze duidelijk op papier zetten is vaak de beste manier om juridische geschillen te voorkomen. Ontstaat er toch een geschil, dan kies ik voor een ‘down-to-earth’ aanpak. Een pragmatische oplossing. Procederen is namelijk niet altijd de beste weg aangezien partijen in de toekomst wellicht nog zaken met elkaar willen doen. Bovendien kost procederen tijd, geld en energie. En betekent gelijk hebben in de praktijk niet automatisch gelijk krijgen bij de rechter”.

Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Financiële economie voor curatoren (INSOLAD), Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad;
 • Lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen;
 • De rechtbank stelt Broeseliske aan als curator in faillissementen.

Lees meer

mr. J.I. (Joachim ) van Vlijmen

Ondernemingsrecht en privacy- en gegevensbeschermingsrecht

Joachim van Vlijmen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– ICT-recht
Deze registratie verplicht Joachim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Joachim is advocaat, mediator en Data Protection Officer (DPO). Zijn specialismen: Privacyrecht, Cyber security, ondernemings(proces)recht en insolventierecht. Zijn handelsmerken: strategisch gesprekspartner van ondernemers, verbindend en betrokken.

Joachim: “Als advocaat en mediator zoek ik naar verdieping in de relatie met mijn cliënten. Zo ontstaat zicht op het werkelijk belang van mijn cliënt, waarin wij samen de oplossing voor een zaak vinden. Als advocaat zoek ik pragmatische en creatieve oplossingen, zodat de ondernemer kan blijven focussen op zijn core business: ondernemen.”

Achtergrond

 • Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden;
 • Kennis van kredietverlening, private equity (o.a. pand, hypotheek, borgstelling, achterstelling en bankgaranties);
 • Mediator en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam.

Lees meer

mr. S. (Samir) el Hadouchi

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Samir el Hadouchi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Insolventierecht
- Ondernemingsrecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Samir is advocaat en faillissementscurator. Zijn specialismen: Insolventierecht, ondernemingsrecht, huurrecht, beslag- en executierecht, incasso. Zijn handelsmerken: pragmatisch, betrokken en streetwise.

Samir: “Ieder geschil of probleem behoeft een andere aanpak. De ene keer kan worden volstaan met een kort advies of een enkele brief aan de wederpartij, de andere keer dient er stevig te worden geprocedeerd. In voorkomende gevallen kan in mij als advocaat een echte bondgenoot worden gevonden; een strateeg die u met raad en daad bijstaat en niet uitsluitend naar strikt juridische oplossingen kijkt.”

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt El Hadouchi aan als curator in faillissementen.

Lees meer

mr. R.P.R. (Robert) Nolten

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Robert Nolten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Insolventierecht

Deze registratie verplicht Robert elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Robert is advocaat en faillissementscurator. Zijn specialismen: Insolventierecht, ondernemingsrecht, huurrecht, beslag- en executierecht, horecabestuursrecht en incasso. Zijn handelsmerken: snelheid, vertrouwen, voortvarendheid en een grote bron van uiteenlopende juridische kennis.

Robert: “Voorkomen is beter dan genezen, maar vaak is het – bij inschakeling van een advocaat –al te laat. Op dat moment dient een strategie te worden uitgedacht waarbij uw belangen voorop staan en tevens apart aandacht wordt besteed aan de kosten en de baten. Waar gaat het u echt om? Samen met de klant wordt een plan van aanpak gemaakt. Kan het geschil nog minnelijk én naar uw tevredenheid worden opgelost? Dan heeft dit veelal de voorkeur. Is dit echter niet meer mogelijk en is procederen onvermijdelijk, dan kunt u rekenen op een flinke dosis strijdlust en een onvermoeibare en onverzettelijke advocaat.”

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt Nolten aan als curator in faillissementen.

Lees meer

Contact

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten
Laan van Waalhaven 482
2497 GR Den Haag
BTW-nummer: NL813240244B01
Telefoon: +31 (0)70 413 11 00
Telefax: +31 (0)70 399 61 96

Lees meer