Voorkomen is beter dan genezen. Is een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk? Wij doen het voor u.

Afl. 10 Breng procedures voor datalekken in lijn met de AVG

De komende tijd bespreekt Broeseliske Van Vlijmen Advocaten een aantal onderwerpen die voor elke ondernemer die persoonsgegevens verwerkt – en wie doet dat niet? –belangrijk zijn. Als handvat dient de brochure van het Ministerie van Justitie van april 2017. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/04/19/anticiperen-op-de-algemene-verordening-gegevensbescherming

Aflevering 10, 7 februari 2018

Lees meer

Vastgoedrecht

Nog voordat de eerste steen gelegd is, heeft elk vastgoedproject te maken met heel veel regels en wetten.

Civiele zaken zoals het opstellen of beoordelen van huur-, koop- en aannemingsovereen- komsten, maar ook bestuursrechtelijke zaken zoals projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en milieu behoren tot dit specialisme. Zijn er geschillen over zakelijke rechten of in bouwzaken, dan zoeken wij een oplossing of voeren een procedure. De juridische complexiteit, de vaak vele belanghebbenden en de raakvlakken met andere rechtsgebieden, vragen om een juridisch specialist.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ergens een zaak van maken is zelden goed voor het zaken doen. Een objectief beeld vooraf en mogelijke scenario's helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wie een onderneming drijft, wil overnemen of verkopen komt onherroepelijk in aanraking met ondernemingsrechtelijke vragen. In dit specialisme begeleiden wij alle mogelijke soorten onderhandelingen. Ook stellen wij de daaruit voortvloeiende overeenkomsten op. Vanzelfsprekend kunt u ons ook alleen om een advies vragen. Zonodig procederen wij in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals die tussen aandeelhouders.

Lees meer

Arbeidsrecht

Hoe de onderneming met het personeel omgaat en hoe het personeel met de onderneming, zijn twee verschillende zaken. Toch hebben beiden elkaar nodig.

Zowel werkgevers als werknemers komen bijna dagelijks met arbeidsrecht in aanraking. Het feit dat de regelgeving de laatste jaren erg in beweging is, maakt het er niet eenvoudiger op. Wij loodsen u door het oerwoud van regels en rechtspraak heen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de meest uiteenlopende arbeidsgerelateerde geschillen.

Lees meer

Insolventierecht

Voor ons kent het faillissementsrecht (vaak ook wel het Insolventierecht genoemd) geen geheimen. Wij adviseren en procederen in alle facetten van dit rechtsgebied.

Enerzijds adviseren en begeleiden wij bedrijven bij het maken van een doorstart of het herstructureren, dan wel liquideren van de onderneming en anderzijds staan wij onder meer bestuurders, leveranciers, werknemers en overige crediteuren bij in diverse geschillen van faillissementsrechtelijke aard. 

Lees meer

Missie & Visie

Missie

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten zorgt voor heldere en creatieve oplossingen voor ondernemers. 
Complexe zaken terugbrengen tot de essentie.

Visie

Wij zijn advocaat en ondernemende gesprekspartner van met name de MKB+ ondernemer; verbindend en slagvaardig. Wij zorgen ervoor de bedrijfsvoering van onze relaties goed te kennen, om zo juridisch relevante ontwikkelingen in de branche tijdig te signaleren. Wij geloven dat wij onze relaties op die manier persoonlijk, breed en optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling en groei in een steeds veranderende markt. 

Lees meer

Sylvia Broeseliske

Vastgoedrecht, insolventierecht, doorstarts.

Afspraken maken en deze duidelijk op papier zetten is vaak de beste manier om juridische geschillen te voorkomen. Ontstaat er toch een geschil, dan kies ik voor een ‘down-to-earth’ aanpak. Een pragmatische oplossing. Procederen is namelijk niet altijd de beste weg aangezien partijen in de toekomst wellicht nog zaken met elkaar willen doen. Bovendien kost procederen tijd, geld en energie. En betekent gelijk hebben in de praktijk niet automatisch gelijk krijgen bij de rechter.

Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Financiële economie voor curatoren (INSOLAD), Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad;
 • Lid van de Vereniging van Vastgoed Juristen;
 • De rechtbank stelt Broeseliske aan als curator in faillissementen.

Lees meer

Joachim van Vlijmen

Ondernemingsrecht, insolventierecht en (ondernemings) procesrecht.

Als advocaat, mediator en ondernemer zoek ik naar verdieping in de relatie met mijn cliënten. Zo ontstaat zicht op het werkelijk belang van mijn cliënt, waarin wij samen de oplossing voor een zaak vinden. Als advocaat zoek ik pragmatische en creatieve oplossingen, zodat de ondernemer kan blijven focussen op zijn core business: ondernemen.

Achtergrond

 • Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden;
 • Kennis van kredietverlening, private equity (o.a. pand, hypotheek, borgstelling, achterstelling en bankgaranties);
 • Mediator en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam;
 • Curator.

Lees meer

Anna Brouwers-Wozniak

Arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, procesrecht

Betrokkenheid bij en samenwerking met de cliënt brengt het beste resultaat tot stand. Ik sta werkgevers, werknemers en ondernemingsraden bij in alle voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties en medezeggenschapstrajecten. De laatste jaren houd ik mij bezig met veranderprocessen zoals overnames en reorganisaties binnen de branches grootmetaal, transport, woningbouw, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang. Mijn meest spraakmakende medezeggenschapstraject was die van de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Het arbeidsrecht is een bruisende praktijk!

 Achtergrond

 • Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht;
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland;
 • Specialist medezeggenschapsrecht.

Lees meer

Samir el Hadouchi

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Ieder geschil of probleem behoeft een andere aanpak. De ene keer kan worden volstaan met een kort advies of een enkele brief aan de wederpartij, de andere keer dient er stevig te worden geprocedeerd. In voorkomende gevallen vindt u in Samir een echte bondgenoot; een strateeg die u met raad en daad bijstaat en niet uitsluitend naar strikt juridische oplossingen kijkt. Samir is pragmatisch, creatief en streetwise.

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt El Hadouchi aan als curator in faillissementen.

Lees meer

Robert Nolten

Insolventierecht, ondernemingsrecht, beslag- en executierecht, incasso.

Voorkomen is beter dan genezen, maar vaak is het – bij inschakeling van een advocaat –al te laat. Op dat moment dient een strategie te worden uitgedacht waarbij uw belangen voorop staan en tevens apart aandacht wordt besteed aan de kosten en de baten. Waar gaat het u echt om? Samen met de klant wordt een plan van aanpak gemaakt. Kan het geschil nog minnelijk én naar uw tevredenheid worden opgelost? Dan heeft dit veelal de voorkeur. Is dit echter niet meer mogelijk en is procederen onvermijdelijk, dan kunt u rekenen op een flinke dosis strijdlust en een onvermoeibare en onverzettelijke advocaat.

Achtergrond

 • Masteropleiding bedrijfs- en ondernemingsrecht;
 • Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD);
 • De rechtbank stelt Nolten aan als curator in faillissementen.

Lees meer

Contact

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Broeseliske Van Vlijmen Advocaten
Laan van Waalhaven 482
2497 GR Den Haag
BTW-nummer: NL813240244B01
Telefoon: +31 (0)70 413 11 00
Telefax: +31 (0)70 399 61 96

Lees meer